TÄRKEÄ TURVALLINEN PAREMPI TURVALLISEMPI TYÖERGONOMIA

RASKAIDEN KUORMIEN SIIRTO
HANKALAT TYÖASENNOT
FYYSINEN RASITUS

TYÖERGONOMIA 

Maslog Oy tarjoaa sähköavusteisella voimalinjallaan ratkaisun parempaan ja turvallisempaan työntekoon. 
Voimalinjan yksi päällimmäisiä tarkoituksia on turvata käyttäjälle helpotusta raskaiden kuormien siirtoon vähentämällä fyysistä kuormitusta.
Sähköavusteisuus säästää käyttäjän selkää, lihaksia ja niveliä.
Työtapaturmat, vammat ja sairauslomat vähenevät sekä työssäjaksaminen paranee.
 
 

Työhyvinvointiin sekä työturvallisuuden kehittämiseen kannattaa investoida.

Työhön liittyvää fyysistä kuormitusta aiheuttavat mm. nostot ja siirrot merkittävää voimaa käyttäen. Fyysinen kuormitus muuttuu haitalliseksi kun se aiheuttaa työntekijälle ylikuormittumista, väsymystä tai loukkaantumisia.

Työterveyslaitoksen julkaisemien laskelmien mukaan työtapaturmien, sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja edellä mainittuihin liittyvän sairaanhoidon ja alentuneen työkyvyn kustannukset ovat Suomessa kymmeniä miljardeja euroja vuodessa.

Kiinnitä huomiota työergonomiaan!

Raskaan taakan siirtäminen rasittaa työntekijää ja altistaa työtapaturmille. Erityisen haastavia ovat liikkeellelähdöt, kaltevat pinnat sekä erilaiset kynnykset ja pienet esteet.

Ero on huomattava!

Power Pallet Jack tunnistaa käyttäjän liikkeet aisaan integroidulla voimantunnistuksella. Painavien lavojen siirtäminen helpottuu, rasitus pienenee ja työnteko on mielekkäämpää. Liikkeellelähtö on vaivatonta niin loivassa ylämäessä kuin kynnyksen kohdallakin.