Maslog styrteknik

Vi ser det på ett annat sätt. Vår säregna styrteknik är framtidens innovation för användning av elassistans i professionellt bruk. det är ett intyg på finsk kvalitet och praktik.

| Intelligens som ändrar på allt

Vårt styrsystem är intelligent, och den innehåller minimalt med komponenter.  kraftavkänningen analyserar behovet av mängden elassistans som aktiveras för att flytta gods. Informationsöverförningen mellan kraftavkänningen och styrenheten är simpelt – problemfritt.

Elassistans är helt integrerat i våra produkter och är lätt att slå av och på. Detta gör vårat styrsystem är säkert användarvänligt. Samtidigt stödjer den arbetsergonomin mycket bättre. Vår intelligenta styrsystem kan användas i maskiner och utrustning inom till exempel logistik-, lasthanterings- och hälsovårdsindustrin. Häng med i elassistansens nya era!

Close up of the Power Pallet Jack
Close up part
Close up photo

| Energieffektivitet i fokus

Effektivitet kräver kraft. I vårat intelligenta styrsystem aktiveras assistanfunktion n bara när den behövs. Vid designen av produkten har vi fokuserat på komponenternas låga elförbrukning, och på så pass har vi kunnat minimera elförbrukningen av styrsystemet.

Styrsystemets teknologi är energieffektiv helhet där kraftavkänningen syr motorerna på ett sätt som underlättar arbetet. Risken för arbetsskador och den fysiska påfrestningen på medarbetarna minimeras. Medarbetarna kan fokusera på att göra ett bra arbete.

Close up of the Power Pallet Jack